Anestezi

Anestezi ; AN(olumsuzluk) eki ve ESTEZİ (duyu,his) sözcüğünden oluşur ve duyarsızlık, hissizlik anlamına gelmektedir.Genel anestezi yaşam fonksiyonlarında bir değişiklik olmadan geçici bilinç kaybı ve reflekslerin baskılanması yanında kas gevşemesi de sağlayarak cerrahi girişimin güvenli yapılmasını sağlar.

Teknolojideki gelişmeler ve modern ilaç bilimindeki ilerlemelerin yanı sıra bir dizi yeni tıbbi yöntemin başarıyla uygulanabilmesi, anesteziyi bugün hastalar ve cerrahlar açısından ‘konforlu’ bir yöntem haline getirmiştir.
Hastanemizde, bu gelişmeler ışığında bilim ve teknolojinin ulaştığı son aşamaları yansıtan teknolojik alt yapı ile donatılmış ve bilimsel nitelikleri yüksek, konusunda deneyimli doktorlarımız ve teknisyenlerimiz bulunmaktadır.Çalışmalarda görev sorumluluğu ve disiplin uygulanmakta, bu amaçla kişisel ve grupsal yetileri geliştirecek eğitim olanakları kullanılmaktadır.Vücudumuz beyin ve omuriliğimizle bağlantılı milyarlarca sinir hücrelerinden ve ağlardan oluşmuş mükemmel bir iletişim şebekesine sahiptir.Bu şebeke sayesinde ağrılı uyaranlar beyne iletilir, acı duyulur.Acı ileten sinir yolları üzerinde iletimin değişik seviyelerde engellenmesiyle anestezi oluşmaktadır.İletimin engellediği seviyelere göre üç türlü anesteziden bahsedilir.Bunlar lokal, bölgesel ve genel anestezi şeklinde adlandırılır.Küçük ameliyatlarda ameliyat bölgesinin yakın çevresine iletimi engelleyen ilaçların verilmesi ile oluşan anesteziye lokal anestezi denir.Vücudun daha geniş bölgeleri, örneğin belden aşağısı veya bir yarısı iletimin omurilik düzeyinde engellenmesi ile anestezi altına alınabilir.Bunun için ilaç omuriliğe veya omuriliğe varmadan geniş bir sinir grubunun oluşturduğu bağlantı yerleri üzerine verilir.Bu şekilde oluşturulan anesteziye bölgesel anestezi denir.Bu iki anestezi şeklinde hasta uyanıktır.Ancak hastanın sıkıntısını gidermek için bazı sakinleştirici ilaçlar verilebilir.Hastanın uyutulup ağrının duyulması beyin düzeyinde engellenirse bu tür anesteziye genel anestezi denir.Hastanın uyanık olması daha güvenli koşullarda ve daha az risk altında ameliyat olduğu anlamına gelmez.Genel olarak anestezi türüne hastanın görünüşünü de alarak anestezi uzmanımız karar verir.Ayrıca ağrısız doğum için epidural kataterle anestezist eşiliğinde ağrısız doğum gerçekleştirilmektedir.Sezaryen vakaları hariç, genel anestezi kararı verilmiş her hastaya maksimum hasta konforu için mutlaka premedikasyon verilir.
Anestezi ve Reanimasyon Bölümü hastanemizin 3 ameliyathanesinde ve ameliyathane dışı uygulamalarda (yoğun bakımlar, acil, doğumhane) her yaş ve hastalık grubuna ameliyat önceside (preoperatif), ameliyat sırasında (peroperatif) ve ameliyat sonrasında (postoperatif) hizmet vermektedir.
Yoğun bakım servislerimizde her türlü modern teknik altyapı mevcut olup, gerek görülen ileri yaşam destekleri uygulanmaktadır.Ayrıca acil durumlarda tüm hastalarımızın müdahale ve tedavileri, 7/24 görev yapan reanimatörler ve kalifiye sağlık personellerinden oluşan ekipler tarafından hızlı bir şekilde ekip olarak planlanıp uygulanmaktadır.
Anestezi ve Reanimasyon Bölümü’nün Hastanemizde Başlıca Uygulamaları

• Her türlü cerrahi girişim için tüm yaş gruplarında anestezi uygulaması,
• Ameliyat öncesi tıbbi değerlendirme,
• Ameliyat sonrası ağrı tedavisi,
• Cerrahi, tanısal veya tedavi edici girişimlerde,
• Günübirlik cerrahi anestezi,
• Epidural yöntemle ağrısız doğum, sezaryan operasyonları,
• Bebeklerde ve çocuklarda anestezi,
• Beyin ve omurilik cerrahisi anestezisi,
• Akut ve kronik ağrı tedavisi (kanser ağrıları, dolaşım bozukluğu ağrıları, v.s.)
• Yoğunbakım hastalıkları tedavisi ve bakımı