Beyin ve Sinir Cerrahisi

Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü tıp ve teknolojideki yenilikler ile hızla gelişen ve buna paralel olarak teşhis ve tedavide iyi sonuçlar alınabilen bir bölümdür. Beyin ve omurilik dokularının eskiden çok fazla yapılamayan girişimleri, nöroradyolojik görüntüleme sistemlerinin mükemmelliği sayesinde tanınıp, doğru konumlandırılarak, ileri cerrahi teknoloji ve deneyim ile güvenle yapılmaktadır.
Bilgisayarlı tomografi, magnetik rezonans, merkezi sinir sistemi anjiografileri hastalıkların doğası ve lokalizasyonu hakkında bilgiler vermektedir. Cerrahi mikroskoplar, radyoskopi gibi yeni yöntemler ile çok hassas ameliyatlar yapılabilmekte ve daha önce kalıcı bozukluk ya da ölümle sonuçlanan ameliyatlar artık olumlu sonuçlanmaktadır.

Omurga hastalıklarında özellikle bel-boyun ağrıları veya fıtıkları, omurilik kanal darlığı ve omurga tümörleri tedavi edilebilmekte; dünyada gelişen yeni cerrahi yöntemlerden mikrocerrahi (açık-kapalı) omurga vidalama gibi tespit işlemleri, lazer ve nükleoplasti minimal invazif yöntemlerle) hangisinin size daha uygun ve zararsız olacağı, tecrübeli ve konusunda deneyimli uzman kadromuz tarafından belirlenmekte ve uygulanmaktadır.

•Beyin ya da omurilik dokusunun içinden kaynaklanan veya ona dışarıdan basarak sorun oluşturan tümörler,
•Beyin dokusunu ya da omuriliği besleyen damarların anevrizma (balonlaşma)
•Arteriovenöz malformasyon, kavernom gibi rahatsızlıkları
•Karotid stenozu denilen boyun damarlarındaki daralmalar
•Doğumla birlikte olan meningomyelosel gibi sinir sisteminin oluşumu sırasında gelişen rahatsızlıklar, hidrosefali adı verilen ve kabaca beyin boşluklarındaki sıvı miktarının artışı, ayrıca doğuştan kafatasındaki şekil bozukluklarının tedavisi.
•Bel fıtığı (Lomber disk hastalığı) başta olmak üzere her türlü omurga hastalıkları
•Kafa ve omurilik yaralanmaları,
•Periferik sinir denilen kol ve bacak sinirlerinin her türlü sıkışması, travma ve kesikleri, tümörlerinin cerrahi tedavisi
•Beyin damarlarının tıkanıklıkları
•Beyin kanamaları

Disk hastalıkları ve dejeneratif omurga hastalıkları: Servikal(boyun fıtığı), lomber (bel fıtığı) ve torasik(sırt fıtığı)
diskektomiler, vertebrektomi, laminektomi, omurga sağlamlaştırılması (instrumentasyon) ameliyatları.

Travmalar: Çökme kırıkları, epidural ve subdural hematomlar (her türlü beyin kanaması), kafa kaidesi tamirleri, omurga kırıkları ve stabilizasyonu, omurilik basısında acil cerrahi müdahaleler,

Beyin ve omuriliğin damar hastalıkları: Anevrizma(balonlaşma), arteriovenöz malformasyon(atar damar ve toplar damar anormallikleri)ve kavernoma ameliyatları(damar tümörleri), endarterektomi(damar tıkanmaları), intraserebral hematomlar(beyin içi kanamalar),

Nöroonkoloji: Her çeşit beyin ve omurilik tümörlerinin cerrahi tedavisi, meningiomalar, glial tümörler, serebellopontin köşe tümörleri, , posterior fossa tümörleri, kafa kaidesi tümörleri, ekstramedüller veya intramedüller spinal tümörler.

Kalvaryum lezyonları ve kranioplasti ameliyatları, kraniofasiyal cerrahi, kraniosinostoz ve şekillendirme ameliyatları.

Nöroendoskopi ve hidrosefali tedavisi: Şant ameliyatları(beynin su toplaması) ve araknoid kistlerin fenetrasyonu(boşaltılması)

Periferik sinir cerrahisi : Periferik sinir anastomozları, tamirleri, sinir sıkışması ameliyatları
Yoğun bakım ünitesi kritik hastaları yakın monitorizasyonla izlemekte, kimi hastalar da ortopedi, kbb, göz hastalıkları, çocuk hastalıkları, dahiliye, genel cerrahi, üroloji, ve göğüs cerrahisi gibi bölümlerle ortak tedavi edilmektedir. her an için BT veya MR çekilebilmekte, ameliyathane her zaman için müdahalelere hazır beklemektedir. pek çok modern nöroşirurji aleti, ameliyat mikroskobu, nöroendoskopi, mikroşirürji aletleri, ameliyatlar için sürekli hazır tutulmaktadır.Beyin ve sinir cerrahisi uzmanlarımız Op.Dr.Mehmet Andı ve Op.Dr. Olgun Karazincir her an hazır bulunmaktadırlar.

Beyin Omurilik Tümörleri Tanı ve Tedavisi
Belde Kayma
Baş Ağrısı
Spinal Stenosis (Dar Kanal)
Gebelerde Bel Ağrısı
Kafa Travmaları
Omurilik Travmaları
Sinir Sisteminin Doğuştan olan Anormallikleri
Beyin Kanamaları
Boyun Ağrıları,Boyun Fıtığı
Periferik Sinir Sıkışmaları (Tuzak Nöropatiler)

Bel Fıtığı ve Mikrodiskektomi
Günümüzde Beyin ve Sinir Cerrahisi, bütün dünyada önemi giderek artan bir tıp dalı olarak kabul edilmektedir. Nöroşirurji alanında başarıya ulaşmanın temel unsurlarını bilgi birikimi ve teknoloji oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra, nöroşirurjide, branşlar arası yardımlaşma ve sürekli kendini yenileme de büyük önem taşımaktadır.
Beyin ve Sinir Cerrahisi Ünitemiz, hizmetlerini, dünyadaki gelişmelere paralel olarak yenilediği ileri teknolojik donanımı ve konusunda uzman hekim ve teknik personelle vermektedir. Bu çerçevede bilgisayarlı tomografi cihazı, Radyoloji Ünitesi, Acil Servis, Yoğun Bakım Ünitesi ve modern ameliyathaneler, 24 saat hizmete hazır tutuluyor.