Çocuk Cerrahisi

Çocuk Cerrahisi, yenidoğan döneminden erişkinliğe kadar olan çocukluk çağına ait (0-17 yaş), doğumsal ve/veya edinsel solunum, sindirim ve idrar yollarını ilgilendiren cerrahi hastalıkların tanı ve tedavi yöntemlerini uygulayan bir bilim dalıdır.

Çocuklar, hiçbir zaman erişkinlerin küçültülmüş bir hali değildir.Çocukluk çağının kendine has fizyolojisi ve hastalıkları vardır. Çocukluk çağında görülen hastalıklar, dönemlere göre farklı özellikler göstermektedir.Bu hastalıkların tanı ve tedavisi çocuğun gelişimi, fizyolojisi ve psikolojisi göz önüne alınarak yapılmalıdır. Cerrahi yaklaşım gerektiren hastalıklar ise ilgili konulara özgü tanı ve tedavi yöntemlerini belirleyen ve uygulayan Çocuk cerrahları tarafından değerlendirilmeli ve gerçekleştirilmelidir.
Çocukluk çağında yapılan bir cerrahi müdehaleler; uzun ve meşekkatli bir eğitimden geçen, en disiplinli ve en modern tedavi tekniklerini öğrenen,insiyatif alıp çok kısa bir sürede en ideal tedaviyi uygulayabilen iyi yetişmiş Çocuk Cerrahları tarafından yapılmalıdır.

Çocuk Cerrahisi Kliniğinde En Sık Tedavi Edilen Hastalıklar

1)Çocuk Cerrahisi-Çocuk Ürolojisine Ait Cerrahi Hastalıklar

Boşaltım Sistemi Üreme ve Organlarına ait Cerrahi Hastalıklar
.Erkek çocuklarda üretranın alta açılması(hipospadias) (peygamber sünneti)
.İnmemiş testis, hidrosel, spermatik kordon kisti
.Sünnet
.Epididimoorşit (testis iltihabı), balanit-postit (sünnet derisi iltihabı) ve prostatit gibi enfeksiyonlar
.Kız çocuklarda over (yumurtalık)kistleri, torsiyonu
.Hymenin ( kızlık zarı) kapalı olması, labial yapışıklıklar
.Böbrek kistleri, tümörleri ve taş hastalığı
.Böbrek üreter bileşke darlıkları (UPJ darlığı)
.Üreter mesane bileşke darlıkları (UVJ darlığı)
.Üreter genişlemesi, taşları
.Vezikoüreteral reflü (VUR) (İdrarın mesaneden üretere geri kaçışı)
.Mesane enfeksiyonları, taş hastalığı
.Karın ön duvarının oluşmamasına bağlı mesanının karın dışına açılması (Ekstrofia Vesika)

Çocuk Cerrahisinde ve Çocuk Ürolojisinde Tanı ve Tedavi Yöntemleri
.Laparoskopik girişimler
.Endoskopik girişimler
.Özofagoskopi, gastroskopi, duodenoskopi,
.Kolonoskopi, rektoskopi, anoskopi
.Sisitoskopi, üreteroskopi
.Bronkoskopi( yakında)

2)Yenidoğanın Cerrahi Hastalıkları
.Yemek borusunun doğumsal yokluğu, gelişimsel hataları ve soluk borusu ile ilişkisi
.Doğumsal mide, duodenum (oniki parmak barsağı), ince barsak ve kalın barsağın yokluğu ve tıkanıklığı
.Diyaframın olmamasına bağlı barsakların göğüs kafesinde yer alması ve akciğerlerin yetersiz gelişimi ( Konjenital Diafragma Hernisi)
.Doğumsal makat darlığı veya yokluğu (Anorektal malformasyonlar)
.Prematürelik ve buna bağlı gelişen hastalıkların cerrahi tedavisi
.Karın duvarının olmamasına bağlı barsakların karın dışında yer alması (Omfalosel ve Gastroşizis)
.Kasık Fıtığı

3)Sindirim Sistemi Cerrahi Hastalıkları
.Kasık fıtığı, göbek fıtığı
.Ergenlerde hemoroid ve cerrahisi
.Kabızlık, makatta çatlak ve fistül oluşumu
.Apendesit
.İnce barsakların tıkanıklığı,polip hastalığı, inflamatuar barsak hastalıkları
.Yemek borusunun (ösofagus) darlıkları, yanıcı ve yakıcı içimine bağlı oluşan hastalıklar (Korozif Ösofajit)
.Mide, darlık tıkanıklık ve ülser hastalığı
.Gastroözofagial reflü hastalığı(GER) ve komplikasyonları
.Doğumsal barsak sinirlerinin gelişim bozukluğuna bağlı megakolon (genişlemiş kalın barsak) (Hirschprung Hastalığı)
.Safra yollarının kistik genişlemesi ve taş hastalığı
.Pankreas kistleri
.Karaciğer cerrahi hastalıkları
.Dalak hastalıkları ve kan hastalıklarında dalak çıkarılması

3)Solunum Sistemi Cerrahi Hastalıkları
.Doğumsal akciğer hastalıkları, kistleri
.Akciğer enfeksiyonlarına bağlı gelişen abse ve ampiyemin tedavisi
.Soluk borusunun doğumsal hastalıkları
.Soluk borusuna yabancı cisim kaçması ve bronkoskopik girişimler (yakında)
.Pnömotoraks, hemotoraks
.Göğüs kafesinin deformiteleri (kunduracı göğüs, güvercin göğüs)

4)Çocuklarda Travma
.Trafik kazaları
.Düşme, darp ve buna benzer genel vücut travmaları
.Kesici, delici, karın, göğüs travmaları

5)Hormonal Hastalıkların Cerrahisi Tedavisi
.Tiroid bezi (guatr) hastalıkları
.Pankreas hastalıkları
.Böbrek üstü bezi hastalıkları

6)Çocuklarda Baş Boyun Cerrahisi
.Boyun kitleleri
.Doğumsal boyun kistleri ve sinüsleri

Tanı, Tedavi ve takipleri yapılmaktadır.