Çocuk Sağlığı ve Çocuk Hastalıkları

SAĞLAM ÇOCUK TAKİBİ

 • Sağlam çocuk izleminin amacı; çocuklarımızın sağlıklı büyüme ve gelişimini sağlamak,  çocukluk çağında bazı hastalıklar ve sakatlıkları önlemek, önlenebilir ölümleri azaltmak, gelişimi desteklemek ve kişilerin sağlıklı bireyler olarak yaşamlarını sürdürmelerini sağlamaktır.
 • Bu nedenle çocuklarımızın, çocuk doktoru tarafından sadece hasta oldukları zamanlarda değil, doğduğu andan itibaren belirli periodlarla düzenli olarak kontrol edilmesi gerekir.
 • Bu kontroller sırasında çocuğun beslenmesi, büyüme ve gelişimi, nörolojik gelişimi, aşıları, altta yatan herhangi bir hastalığın veya risklerin olup olmadığı, tüm vücut muayenesi ve yaşına göre gerekli rutin tetkikleri yapılır.
 • İzlem belirli aralıklarla 18 yaşına kadar sürmelidir.
 • Çocuk doktorunun bebekle ilk karşılaşması doğar doğmaz, hastaneden taburcu edilmeden önce olmalıdır. İlk 5- 7. gün ve 15. günde yeniden kontrol yapılır.  İlk 1 ay-1 yaş arasında  her ay ; 1-2 yaş arasında 3 ayda bir rutin kontrolleri yapılmalıdır. 2-6 arasındaki ideal kontrol aralığı 6 aydır.

HASTANEMİZDE

 • Çocukların doğumlarından itibaren hastalıklardan korunması, olası hastalıkların erken teşhis ve tedavisine yönelik periyodik muayeneleri yapılmaktadır.
 • Periyodik muayenelerde çocukların fiziksel, sosyal ve psikolojik gelişimleri değerlendirilmekte, bu doğrultuda aileler bilgilendirilmekte ve tedavileri düzenlenmektedir. Çocuklarımızın büyüme ve gelişmeleri ayrıntılı olarak değerlendirilmekte, büyüme gelişme geriliği olan çocuklarımız günlük kalori gereksinimi hesaplanarak dietisyenimiz ile birlikte takibe alınmaktadır.
 • Aşı uygulamaları, uluslararası pediatri örgütlerinin önerileri doğrultusunda yapılmaktadır. Eksik aşılanmış ya da aşı programı oluşturulmamış çocukların aşıları da planlanmakta ve sağlık bakanlığı tarafından karşılanmayan suçiçeği, hepatit A ve rotavirüs aşıları konusunda aileler bilgilendirmektedir.
 • Çocukluk çağında gerekli  tarama testleri yapılmakta ve böylelikle hastalıkların erken teşhisi ve bu hastalıklara bağlı olarak gelişebilecek kalıcı hasarlar önlenebilmektedir. ( Fenilketonüri ve hipotiroidi taraması, gelişimsel kalça displazisi taraması, görme taraması,  İşitme taraması, anemi taraması , üriner enfeksiyon taraması, hipertansiyon taraması, hiperlipidemi taraması, ağız ve diş sağlığı taramaları )YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ

Yenidoğan ölümlerinin azaltılmasında; bebeğin gerektiğinde ileri bakım ve tedavi görebileceği  bir merkezde dünyaya gelmesi önemli rol oynamaktadır.

Hastanemizde her yenidoğan bebek, doğum salonunda ve ameliyathanede bulunan açık yatağa alınarak gerekli yenidoğan bakımı yapılmakta ve gerekirse doğum salonu canlandırması uzman doktor ve hemşire tarafından uygulanmakdır.

Hastanemiz yenidoğan yoğun bakım ünitesinde ;

 • 22 adet küvöz
 • 4 adet tam donanımlı açık yatak
 • Her yatak için bir monitör,
 • Portabl röntgen cihazı,
 • Kan gazı cihazı,
 • Hasta başı USG uygulama imkânı
 • 23 İnfüzyon pompası,
 • 4  ventilatör,
 • Ventilatörlü transport kuvözü,
 • Tam donanımlı iki izolasyon odası,
 • Merkezi oksijen sistemi ve aspirasyon sistemi bulunmaktadır.

Hastanemiz yenidoğan yoğunbakım ünitesi uygulamaları

 • Yenidoğanın her türlü cerrahi gerektiren hastalığının deneyimli çocuk cerrahisi ekibi ile müdehalesi,  hastaların preoperatif  ve postoperatif bakımı (yenidoğan fıtığı, ösofagus atrezisi, diafragma henisi, nekrotizan enterokolit vb)
 • Solunum desteği  (ventilatör tedavisi)
 • Kan değişimi
 • Yenidoğan akciğer hastalıklarının tedavisi  (Prematürelerde surfaktan tedavisi, ventilatörde izlem)
 • Yenidoğan enfeksiyonları
 • Yenidoğan sarılığına bağlı fototerapi
 • Yatakbaşı  ultrason yapma imkanı
 • Yenidoğan konvülziyonları
 • Umblikal arter ve ven kateteri, santral ven kateteri uygulaması,
 • Metabolizma hastalıkları (hipoglisemi, diabetik anne çocuğu vb.)
 • Total parenteral beslenme uygulanması
 • Yenidoğan işitme taraması