Genel Cerrahi

GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ

Hastanemiz Genel Cerrahi Kliniği’nde teşhis ve tedavi edilen hastalıklar şunlardır :

1. Guatr
Guatr hastasında muayene sonrası tiroid ultrasonu, hormon tahlilleri, gerekirse iğne biyopsileri yapılmakta ilaç tedavileri ve ameliyatları uygulanmaktadır.

2. Meme Hastalıkları
Bütün meme şikayetleri genel cerrahinin tedavisi altındadır. Meme hastasında muayene sonrası ultrason , mamografi , meme MR incelemeleri yapılmakta, tüm biyopsi teknikleri ve meme kanseri cerrahisi dahil  tüm cerrahi tedaviler uygulanmaktadır.

 

3. Sindirim Sistemi Hastalıkları
Yemek borusundan başlayıp mide, on iki parmak barsağı, ince ve kalın barsak hastalıklarının teşhisi amacıyla endoskopik incelemeleri  yapılmakta, tespit edilen cerrahi hastalıkların  ilaç ve cerrahi tedavileri uygulanmaktadır.

4. Karaciğer, Safra Kesesi, Dalak ve Pankreas Hastalıkları
Karaciğer ve dalak kistleri, pankreas iltihapları ve kanserler teşhis edilip ameliyatla tedavi edilmektedir. Safra kesesi hastalıklarında  için laparoskopik (kapalı) ameliyatlar uygulanmaktadır.

5. Anüs-Rektum Hastalıkları
Toplumumuzda sıklıkla görülen hemoroid (basur) , fissür (çatlak) ve fistül gibi makat bölgesi hastalıklarının ilaç tedavileri yanında;  hastalıkların evresine göre infrared laser , bant ligasyon dahil olmak üzere tüm cerrahi  yöntemler uygulanabilmektedir.

 

6. Fıtıklar
Kasıklarda, göbekte, ameliyat kesi yerlerinde ve karın duvarının başka bölgelerinde görülen fıtıklar, yama (mesh) onarım teknikleri ile onarılmaktadır.

7. Kıl dönmesi (Pilonidal Sinüs)
Bel ile kalçaların birleşim yerindeki bu hastalık, yaranın yerleşimine ve genişliğine göre, açık bırakma yada kapatma yöntemlerinden uygun olanı ile ameliyat edilmektedir.

8. Cilt altında Muhtelif Kitle ve Şişlikler, (Lenf) Bezeleri
Vücudumuzun herhangi bir yerinde çıkan yağ bezleri , kistler ve şüpheli lenf bezleri teşhise yardımcı olmak amacıyla çıkartılmaktadır.

9. Kaza, Düşme ve Yaralanmalar
Kaza, düşme, yaralanma gibi travma ve acil  hastaları, 24 saat hizmet veren acil serviste ilk müdaheleleri yapılmakta , ortopedi  ve beyin cerrahisi ile ortaklaşa tedavi edilmektedir.

 

Hastanemiz bünyesinde bulunan ameliyathanelerimiz ve yoğun bakım ünitelerimiz en güncel teknik donanım ve deneyimli personel kadroları ile hizmet vermektedir. Tam teşekküllü yapısıyla hastanemiz, ileri merkez sevk ihtiyacını ortadan kaldırarak ilimiz ANTAKYA ‘da, kanser dahil tüm genel cerrahi hastalıklarının başarıyla ameliyat edildiği bir merkez niteliğindedir.

CERRAHİ ENDOSKOPİ ÜNİTESİ

Endoskopi , vücudumuzdaki organların gelişmiş kamera sistemleri içeren cihazlarla teşhis ve tedavi amacıyla incelenmesidir. Sindirim sistemi endoskopisi günümüzde pek çok hastalığın teşhisi yanında, tedavisi amacıyla da kullanılmaktadır. Hastanemiz cerrahi endoskopi ünitesi bünyesinde uygulanan işlemler şunlardır :

  1. 1.Üst Sindirim Sistemi- ÖZEFAGOGASTRODUODENOSKOPİ –

Bu işlemde endoskopi cihazı ağızdan ilerletilerek yemek borusu, mide ve onikiparmak barsağı hastalıkları araştırılmakta, biyopsi yapılabilmektedir.

  1. 2.Alt Sindirim Sistemi- KOLONOSKOPİ ve REKTOSİGMOİDOSKOPİ –

Kolonoskopi  işleminde; endoskopi cihazı makattan ilerletilerek kalın barsağın tamamı ve ince barsağın son bölümüne ait  hastalıklar araştırılmakta, kalın barsak kanserlerine dönüşebilme potansiyeli bulunan polipler çıkarılmaktadır.

  1. 3.Ana Safra Yolu ve Pankreas Kanalı Görüntü-ERCP –

Bu işlemde özel tasarımlı endoskopi cihazı ağız yoluyla oniki parmak barsağına ilerletilir. Oniki parmak barsağına açılan  ana safra kanalı ve  pankreas kanalına ulaşılarak Karaciğer, safra kanalları ve pankreas      organına ait hastalıkların tanıları konulur ve aynı anda gerekli endoskopik cerrahi müdahaleler  uygulanır. Safra yollarına düşerek sarılığa yol açan taşlar bu yöntemle çıkarılarak tedavi edilebilmektedir.

  1. 4.Endoskopik Mide Beslenme Tüpü Yerleş-PERKUTAN ENDOSKOPİK GASTROSTOMİ-

Ağız yolu ile beslenmenin mümkün olmadığı hastalıklarda mide endoskopisi kılavuzluğunda karın duvarından beslenme tüpü yerleştirilmesi işlemidir.

Hastanemiz endoskopi ünitesi bünyesinde uygulanan tüm işlemler deneyimli endoskopi ekibi tarafından en üst düzeyde işlem güvenliği ve hasta konforu öngörülerek        uygulanmaktadır. Ünitemizde kullanılan tüm ekipmanlar ve cihazlar her işlem bitiminde otomatik dezenfeksiyon cihazları ile dezenfekte edilmektedir. Ayrıca tüm işlemler sırasında hastalarımızın strese girmemeleri ve ağrı duymamaları amacıyla anestezi uzmanları gözetiminde uyutulmaları  ve hiçbir şekilde ağrı duymamaları sağlanmaktadır.