Göz Hastalıkları

KATARAKT NEDİR?
Göz içi merceğinin şeffaflığını kaybetmesi anlamına gelir.
BULGULARI NELERDİR?
Puslu dumanlı görme,ışıktan rahatsız olma,gözlüğe rağmen iyi görememe,göz yorgunluğu ve başağrısı

 

TEDAVİSİ NEDİR?
Kataraktın ilaçla tedavisi malesef münkün değildir.Tedavi cerrahidir.Cerrahide kullanılan en güvenilir ve başarı oranı en yüksek yöntem FAKO EMÜLSİFİKASYON cerrahisidir.

 

NE ZAMAN AMELİYAT OLUNMALI?
Tam teşekküllü bir göz muayenesini takiben katarakt tanısı alan hastaların uygun bir zamanda ameliyat olması önerilir.Katarakt ameliyatları hiçbir zaman ‘ACİL AMELİYATLAR’ değildir.Gerekli tetkikler yapılmalı varsa diğer sistemik hastalıkların (Şeker Hastalığı, Yüksek Tansiyon vs.) tedavisi yapılıp hastanın da sosyal hayatı gözönüne alınarak uygun bir zamanda belirlenmelidir.

 

AMELİYATIN BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER NELERDİR?
Hekim tecrübesi,uygun amekiyathane koşulları uygulanan cerrahi yöntem ve göz içine konulan mercek başarıyı etkileyen faktörlerdir.
‘Hastanemizde katarakt tedavisinde dikişsiz yöntem olan FAKO EMÜLSİFİKASYON CERRAHİSİ uygulanmakta tüm hastalara sadece AMERİCAN FD onaylı DÜNYANIN EN KALİTELİ LENSLERİNDEN OLAN ALCON ACRYSOFT GÖZ İÇİ LENSLERİ KULLANILMALTADIR.’

 

Şeker hastalığı ve göz
Şeker hastalığı görmeyi bozabilir. Şeker hastalarının vücudu, şekeri uygun şekilde kullanamaz ve depolayamaz. Yüksek kan-şeker seviyeleri gözün arkasında bulunan ve görmeyi gerçekleştiren sinir tabakasındaki kan damarlarını hasara uğratabilir. Gözün sinir tabakasında meydana gelen bu tip hasara diabetik retinopati denir.

 

Diabetik retinopati nasıl teşhis edilir?
Göz içindeki değişiklikleri tespit etmenin en güzel yolu iyi bir göz muayenesinden geçmektir. Göz doktorunuz, daha siz görsel problemlerin farkına varmadan ciddi bir retinopatiyi tespit edip tedavi edebilir. Göz doktoru damlalarla göz bebeğinizi büyütüp gerekli aletlerle gözünüzün içini değerlendirir. Doktorunuz diabetik retinopati tespit ederse, tedaviye gerek olup olmadığını değerlendirmek için renkli fotoğraf çekebilir ya da floresein anjiografi (FFA) denilen özel bir ilaçlı film çektirebilir. Bu testte koldan sarı bir ilaç verilir. Özel bir aletle ilaç gözden geçerken gözdibi fotoğrafları çekilir. Bu test ile şeker hastalığının göze verdiği zararın boyutları anlaşılır ve tedavi konusunda yardımcı olur.

 

Diabetik retinopati nasıl tedavi edilir?
Argon lazer tedavisi: Proliferatif diabetik retinopatide lazer fovea dışındaki tüm retinaya uygulanır. Buna panretinal fotokoagulasyon denir. Böylece anormal damarlar büzüşür ve yeniden büyümeleri engellenmiş olur. Aynı zamanda vitre kanaması ve retinada büzüşme şansı azalır.

 

Vitrektomi: İleri proliferatif diabetik retinopatide vitrektomi gerekebilir. Bu bir mikrocerrahi girişimdir ve ameliyathane şartlarında yapılır.
Görme kaybı önemli ölçüde engellenebilir: Şeker hastalığınız varsa bilmelisiniz ki günümüzde ileri tanı ve tedavi yöntemleriyle retinopati gelişen hastaların ancak az bir kısmında ciddi görme problemleri meydana gelmektedir. Görme kaybını önlemenin en iyi yolu diabetik retinopatinin erken tespitidir. Siz de kan şekerini düzenli kontrol ettirip düzenli göz muayenelerinden geçtiginiz takdirde görme kaybı riskinizi önemli ölçüde azaltırsınız
‘’kliniğimizde şeker hastalığı tanısında göz anjiografisi(FFA) çekilebilmekte tedavide argon lazer ve gerektiğinde vitrektomi ameliyatları başarıyla yapılabilmektedir.’’

 

Göz tembelliği
Görme; doğuştan itibaren beyin tarafından öğrenilmeye devam edilen dinamik bir süreçtir.bu süreç, genelde sinir hücrelerinin myelinizasyonuna kadar (ortalama 6 yaş)devam eder. görme subjektif bir olay olduğu için çocuklar görmelerinin iyi veya kötü olduğunu anlamazlar. iki göz arasında numara farkından veya bir göz hastalığından kaynaklı görme kusuru olduğunda, beyin o gözle görmeyi öğrenemez ve tembellik gelişir. göz tembelliğinin tedavisinde en önemli nokta erken yaşta erken tanıdır. zamanında tesbit edilirse tembellik iyileşebilen bir hastalık iken geç kalınırsa maalesef tedavisi mümkün olmamaktadır. doğuştan gelebilen göz hastalıklarının tanısı açısından tüm yendioğanların göz muayenesinden geçmesi önerilmektedir. herhangi bir göz hastalığı tespit edilmemiş çocukların 6 yaşından önce( ortalama2-3. yaşta) mutlaka göz muayenesi olması gerekmektedir
‹’kliniğimizde çocuk yaş hastalarının muayenesi PLUS OPTİX bilgisayarlı otokeratorefraktometre ile detaylı incelenip göz tembelliği ve göz kaymaları tespit edilebilmekte ve başarılı bir şekilde tedavisi yapılabilmektedir.”

 

Göz tansiyonu hastalığı(glokom /karasu)
glokom; göz tansiyonun göz sinirinde hasar oluşturması neticesinde kalıcı görme kayıplarına yol açabilen bir hastalıktır. ülkemizde sık rastlanan göz tansiyonu hastalığı, doğru ve zamanında tanı konabildiğinde körlüğü engelleyecek şekilde tedavi edilebilen bir hastalık iken; kendi haline bırakıldığında kesin körlükle sonuçlanır.glokom, sinsi bir hastalıktır. hastalık ancak son aşamaya geldiğinde hasta tarafından farkedilebilir.bu nedenle erken tanı çok önemlidir. glokomun ırsi geçiş özeliği olduğundan aileden birinde tespit edildiğinde diğer aile fertlerinin de mutlaka muayene ve takip olmaları gerekir.
” kliniğimizde şikayeti olsun olmasın tüm hastalarımızın rutin göz muayenesi sırasında nonkontakt tonometre ile göz tansiyonları ölçülmekte gerektiğinde aplanasyon tonometresi ile değerlendirilmektedir. ayrıca göz tansiyonu hastalığı tespit edilidğinde ilgili medikal ve cerrahi tüm tedaviler yapılabilmektedir.”

 

ŞAŞILIK( GÖZ KAYMASI)
Şaşılık gözlerin yanlış pozisyonda bulunup farklı noktalara doğru baktığı bir durumdur. Gözlerden bir tanesi tam karşıya bakarken diğeri dışa yukarıya içe ya da aşağıya bakmaktadır. Yanlış pozisyon sürekli belirgin olabileceği gibi bazı yöne bakışlarda da ortaya çıkabilmektedir. Ameliyatla düzeltilebilir.

 

ŞAŞILIK SEBEPLERİ
Hamileliğin nasıl geçtiği, doğumun problemli olup olmadığı, çocuğun gelişimi, geçirdiği hastalıklar şaşılık için risk faktörü oluşturabilir. Ateşli hastalıklarda havale geçirmek, yüksekten düşme, kafa travmaları şaşılık nedenlerindendir .bunun yanında yüksek numaralı hipermetrop gözlük ihtiyacı da göz kaymasına neden olur.Şaşılık için genetik yatkınlık söz konusudur yani ailede gözünde kayma olan varsa diğer bireylerde ortaya çıkma şansı daha fazladır.

 

ŞAŞILIK BULGULARI
• Gözde paralelliğin kaybolması
• Yaşarma
• Ağrı
• Baş ağrısı
• Çift görme
• Üç boyutlu görüntünün kaybolması
• Bulanık görme
• Baş veya yüzün bir yana dönük olması

 

ŞAŞILIK TEDAVİSİ
Şaşılık tedavisinde erken teşhis çok önemlidir. İlk göz muayenesi için geç kalındığında çocukların gözlerinde estetik problemlerinin yanı sıra ömür boyu sürecek görme azlığı sorunları oluşabilmektedir.İyi bir göz muayenesi sonrasında eger varsa gözlük ihtiyacının belirlenmesi ve eşlik eden göz tembelliğinin tedavisi ameliyat öncesi çok önemlidir.