Kulak Burun Boğaz

BADEMCİK (TONSİLLEKTOMİ)AMELİYATI

Bademcikler erken çocukluk çağında, ağız boşluğundan vücuda giren yabancı maddeleri toplarlar ve vücutta savunma maddelerinin yapılmasını sağlar.Bademciklerin bu fonksiyonu yaş ilerledikçe süratle azalır. Bademciklerden başka boğazın yukarı kısılarında birçok yerde aynı yapıda dokular vardır. Bu nedenle bademciklerin alınmasının bağışıklık sistemi üzerine olumsuz etkisi yoktur.Bademciklerin alınması şu durumlarda gereklidir:

Tekrarlayan bademcik iltihapları,
Uykuda solunum durması
Solunum ve yutma güçlüğüne neden olan aşırı bademcik büyümesi,
Sık tekrarlayan bademcik iltihapları
Nefes/ağız kokusu,boyun lenf bezlerinin şişmesi gibi belirtiler veren müzmin bademcik iltihapları
Kalp romatizması(akut romatizmal ateş),kalp kapakçığı iltihabı veya böbrek iltihabı olan kişilerde görülen müzmin bademcik iltihapları,
Bademcik apsesi,
Kötü huylu bademcik tümörü şüphesi,
Çocukta burun solunumu bozukluğu veya horlama varsa ,genellikle bademcik ve geniz eti birlikte alınır.

Girişimin yapılmsı durumunda neler olabilir:
Uykuda nefes kesilmesine bağlı kalp ve akciğer yetmezlikleri
Kalp ritmi bozuklukları,yüksek tansiyon
Büyüme ve gelişme geriliği
Devamlı ağız solunumuna bağlı yüz ve çene kemiklerinde şekil bozuklukları
İleride kalp yetmezliğine neden olabilecek kalp romatizması(akut romatizmal ateş) kalp kapakçığı ameliyatı
İleride böbrek yetmezliğine neden olabilecek böbrek iltihabı (glomerülonefrit)
Vücutta devamlı bir iltihap odağı varlığına bağlı çeşitli müzmin hastalıklar
Vücutta devamlı bir iltihap odağı varlığına bağlı devamlı yorgunluk,halsizlik

Girişimin uygulanacağı günden önceki gece saat 24.00’ten sonra çocuğunuza hiçbir şey yedirip içirmemeniz gerekir.Ameliyattan önceceki üç hafta boyunca çocuğunuza herhangi bir aşı yaptırmayınız.
Ameliyatı takip eden ilk on gün yaranın korunması için sert gıdalar alınmamalıdır.Gazlı yiyecek ve içeceklerden kaçınılmalıdır.
Ameliyattan sonra 5-7 gün süre ile;
Bedensel yorgunluklardan ve kan basıncını yükselten aktivitelerden her durumda sakınılmalıdır(örneğin;spor,jimnastik,ağır kaldırma)
Çocuğunuz yuvaya veya okula gitmemelidir.Gerekli ise doktorunuz size rapor verecektir.
Çok sıcak banyo yapılmamalı,(ılık duş alınabilir),
Koyu kahve ve alkol içilmemelidir.
Girişimden sonra altı hafta süre ile aşı yapılmamalıdır.

 

GENİZ ETİ (ADENOİDEKTOMİ)AMELİYATI

Geniz eti burnun arkasında ,küçük dilin yukarısında bulunan ,bademcik benzeri bir yapıdır.Normalde bütün çocuklarda geniz eti vardır ancak geniz etinin varlığı değil aşırı büyümesi veya iltihaplanması hastalık olarak kabul edilir.Geniz etinin büyümesi solunum yolunun üst kısmını daraltır veya tıkar,yanında bulunan orta kulağı havalandıran östaki borusunun çalışmasını engeller ve burundan nefes almayı ve normal salgıların akmasını engeller.Bu nedenle ,aşağıdaki belirtiler ortaya çıkar:
Burun solunumunun bozulması,ağızdan soluma ,horlama,burun,geniz ve sinüslerin tekrarlayan veya müzminleşen iltihapları ,Ağır işitme ile birlikte orta kulak iltihapları ve orta kulakta sıvı birikmesi boyunda bezelerin büyümesi.Geniz eti zamanında alınmazsa ileride aşağıdaki problemlere neden olabilir:

*Kronik(müzmin)orta kulak iltihabı ve sinüzitler
*Devamlı ağız solunumuna bağlı yüz ve çene kemiklerinde şekil bozuklukları
*Dişlerde çarpılmalar ve çene kapanma bozuklukları

Girişim genel anestezi (narkoz)altında yapılır.Burun solumasının genellikle çok çabuk düzeldiğini saptamaktayız.Eğer geniz etinin büyümesine bağlı başka sorunlarda varsa bu hastalıkların(orta kulağın,sinüslerin,alt hava yollarının iltihabı gibi)iyileşmesi biraz uzun sürebilir.hastaların az bir kısmında geniz eti tekrar büyüyebilir.Bu hastalarda bir süre sonra girişimin tekrarlanması gerekebilir.Geniz etinin tedaavisi için bugünün şartlarında başka bir yöntem yoktur.Çocuğunuz girişiminden sonra ilk 24-48 saat içinde evde istirahat etmelidir.

Ameliyattan sonra 3-5 gün süre ile;
Çocuğunuz aşırı bedensel faaliyet yapmamalı
Çok sıcak banyoyapılmamalı(ılık duş alınabilir)
Çocuğunuz birkaç gün süre ile yuvaya veya okula gitmemelidir.Gerekli ise doktorunuz size rapor verecektir.
Ameliyatı takip eden günden sonra ,yemek ve içmek konusunda hiçbir kısıtlama yoktur.
Girişimden sonra altı hafta süre ile aşı yapılmamalıdır.

 

KULAK-BURUN-BOĞAZ HASTALIKLARI

BEBEKLERDE İŞİTME KAYBI
Çocuğunuzun işitme kaybının olup olmadığının belirlenmesi, onun sağlıklı gelişiminde sorunlarla karşılaşmaması için çok önemlidir.Bebeklerde işitme kaybı belirtileri nelerdir?
Yenidoğan (Doğumdan 6 aya kadar) döneminde
Beklenmedik yüksek sesli gürültülerle irkilmiyor, hareket etmiyor, ağlamıyor veya herhangi bir şekilde tepki vermiyor,
Yüksek sesli gürültülerle uyanmıyor,
Kendiliğinden sesleri takip etmiyor,
Sadece sesle sakinleştirilemiyor,
Başını sesime doğru çevirmiyor,
Küçük bebeklik (6 aydan 12 aya kadar) döneminde
Sorulduğunda tanıdık kişi ve eşyaları göstermiyor,
Konuşma sesi çıkarmıyor ya da konuşma sesi çıkarmayı bıraktı,
12 aylıkken ‘el salla’ , ‘elin çırp’ gibi basit sözleri yalnız dinlekmekle anlamıyor ancak ifade , hareketlerle tamamlandığında anlayabiliyor.
Büyük Bebeklik (13 ay -2 yaş arası) döneminde
Hafif bir sesle ilk seslenişte doğru yöne dönmüyor,
Çevreden gelen seslere duyarsız,
İlk seslenişte cevap vermiyor,
Sese cevap vermiyor veya sesin nerden geldiğini anlayamıyor,
Benzer yaştaki diğer çocuklar gibi ses çıkarmıyor ve konuşamıyor,
Normal ses yüksekliğinde televizyon seyretmiyor,
Anlama ve iletişim için kelimelerin kullanımında yeterli gelişmeyi göstermiyor.
Çocuğunuzda bu göstergelerden bir veya daha fazlası varsa işitme kaybı olabilir.Çocuğunuzu kulak muayenesi ve işitme testine götürmeniz gerekir.BNu herhangi bir yaşta veya doğumdan hemen sonra bile yapılabilir.

SESİMİ KORUMAK İÇİN NE YAPMALIYIM?
Pek çok kişi, çok değrli olan sesini korumak için hiçbir şey yapmaz! Sesleri hasar gördüğünde ise ‘Ne yapsam da düzeltsem?’ diye kara kara düşünürler.Ancak doğrusu , hasar görmeden sesi korumak ve ona özen göstermektir.Ses; gırtlağın iki yanındaki tellerin yani ‘ses telleri’nin titreşimiyle oluşur.Gırtlak kasları, ses tellerinin uzunluk ve gerginliğini kontrol ederek titreşimi ayarlar.Sesin yanlış kullanımı sonucunda ses telleri hasar görebilir ve bunun sonucunda da bazı rahatsızlıklar ortaya çıkabilir.Ses tellerinde en çok rastlanan hastalıklar; polip, nodüldür.Çok şiddetli bağırma ya da uzun süre fısıltı şeklinde konuşma durumunda ses tellerinde nodül oluşabilir.Uzun süre sigara içmek, sigara dumanını solumak, sürekli endüstriyel dumana maruz kalmak ya da kronik bir alerji sonucu ya da reflü sonucu hastalık oluşabilir.

SEPTUM DEVİASYONU(BURUN BÖLMESİ EĞRİLİĞİ)

Burun bölmesinin eğriliği,hem yüz kemiklerindeki gelişim bozukluklarına bağlı çekilmeler,hem de doğum sırasında bile olabilen burun kemiği kırıkları sonucu ortaya çıkar.
Eğer eğrilik,aşağıdakini sorunlara neden oluyorsa ameliyatla düzeltilmesi gereklidir:
Burundan nefes alma güçlüğü
Devamlı ağızdan nefes alma ya bağlı boğazda kuruma,yanma,yabancı cisim hissi
Horlama,bazen uykuda nefes kesilmeleri
Baş/yüz ağrısı,
Tekrarlayan sinüs iltihapları,
Gırtlak ve bronş iltihapları,
Orta kulağı havalandıran östaki borusu nezlesi ve orta kulak iltihaplarına eğilim.
Bu nedenle nefes kesilmesi gibi ciddi bir problemi olan hastaların mutlaka ameliyat olması gereklidir.

Girişim lokal veya genel anestezi(narkoz)altında yapılır.
Ameliyat burun içinden yapılır.Anesteziyi takiben burun bölmesi üzerindeki örtü tabakası (mukoza)kesilir ve burun bölmesinin üzerinden ayrılır.Kıkırdak ve kemikteki eğri ve fazla olan kısımlar çıkartılarak,burun bölmesi düzeltilir.Eğer burun içindeki etler de (konkalar)çok büyük ve solunumu zorlaştırıyorsa,aynı zamanda burun etlerinin de fazla olan kısmı çıkarılarak veya yakılarak(koterize edilerek)küçültülür.Ameliyatın sonunda burun içine genellikle tamponlar yerleştirilir ve ve bunlar 48-72 saat sonra alınır.
Girişimin uygulanacağı günden önceki gece saat 24.00’ten sonra hiçbir şey yiyip içmememiz gerekir.

Aktif üst solunum yolu enfeksiyonu halinde bu ameliyat yapılamaz.Bu nedenle ameliyat öncesindeki birkaç hafta boyunca hasta kişilerle temas etmemeye,üşütmemeye dikkat etmelidir.

Girişimden sonra ilk 24-48 saat içinde evde istirahat edilmelidir.Ayrıca bu süre içinde araba kullanılmamalı,tehlikeli makinelerde çalışılmamalı ve önemli kararlar alınmamalıdır.
Ameliyattan sonra iyileşme tamamlanana kadar kuvvetli sümkürmeyiniz.
Ameliyattan sonra on gün süre ile;
Tansiyonu yükseltecek her şeyden kaçınınız.
Spor ve jimnastik yapmayınız.Gerekli ise doktorunuz size rapor verecektir.
Ağır kaldırmaktan ve diğer bedensel yorgunluklardan sakınınız.
Çok sıcak banyo yapmayınız.
Burnunuzu çarpmalardan,darbelerden koruyunuz.
Burnunuzun içinde oluşacak yara kabuklarını çıkarmak için kendiniz birşey yapmayınız doktorunuz kontrolde onları çıkaracaktır.

 

SİNÜZİT NEDİR?

Sinüzit, yüz kemiklerinin içerisindeki boşlukların iltihaplı doku ile dolmasından ortaya çıkan hastalıktır.Burun tıkanıklığı,sarı-yeşil renkte burun akıntısı,geniz akıntısı,baş ağrısı ve koku almada güçlük ile kendisini göstermektedir.

Sinüzit tedavisinde gelinen son nokta nedir?
Uzun yıllardır kolayca tedavi edilemeyen,uygulanan tıbbi ve cerrahi tedavilere rağmen sıkça tekrar eden,kontrol edilemeyen bir hastalıktı sinüzit.Ama gerek endoskopik cerrahinin gerekse mikroskopik yöntemlerden faydalanarak yapılan cerrahi tedavilerde oldukça iyi sonuçlar alınmaktadır.Operasyon sonrası destek tıbbi tedavi ile cerrahinin başarısının kalıcı/uzun süreli olması sağlanmaktadır.

Hangi sinüzitler ameliyatla tedavi edilmelidir?
Uygun doz ve sürede tedavi edilmiş sinüzit hastalarında yeterli sonuçların alınmaması durumunda cerrahi yöntemler düşünülmektedir.Özellikle sinüzit neden yaşam kalitesinde düşüş yaşayanlar,ev ve iş hayatlarında zorluk yaşayan hastalar ilaç tedavisine yeterli yanıt vermemeleri durumunda endoskopik yöntemler başta olmak üzere cerrahi yöntemler ile tedavi edilmelidirler.