Misyonumuz, Vizyonumuz

MİSYONUMUZ

Sağlık alanında Dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden,konularında uzman,güvenilir çalışanlarımızla,doğru tanı doğru tedavi ilkesi ile etik değerlere bağlı kolay ulaşılabilir,Uluslar arsı standartlarda kaliteli sağlık hizmeti vererek hasta memnuniyeti sağlamak

VİZYONUMUZ

Sağlık sektöründe,bölgenin Lider,referans hastanesi olup,uluslar arası saygın sağlık kurumları içinde yer almak

İLKELERİMİZ

Güler yüzlü hizmet

Hasta memnuniyeti sağlama

Hasta haklarına,hasta mahremiyetine saygılı olma

Hasta beklentilerini karşılama

Irk,din,dil ayrımı gözetmeden herkese kaliteli sağlık hizmeti sunma

Etik değerlere bağlı,kurumlarla yaptığımız sözleşmelerdeki yükümlülüklerimize uygun ve saygılı hizmet verme

Çalışan memnuniyetini sağlama

Çalışanların eğitim ve gelişimine destek verme

Çevreye ve topluma duyarlı,sosyal sorumluluklarımızın bilinci ile hareket etme

Kalite bilinci,Takım ruhu ile; bütün çalışanlarımızın hasta odaklı çalışmasını sağlama