Nöroloji

DEMANS (BUNAMA)
Bunama normal bir zihinsel gelişme sonrasında edinilen zihinsel işlevlerin kaybedilmesidir. Alzheimer hastalığı bunama yapan hastalıklar içinde en sık izlenen bozukluktur.

ALZHEİMER HASTALIĞI
Yaşla beraber her kişide beyin hücre ölümü olmaktadır ama Alzheimer hastalığında bu süreç çok hızlı ve erken olmaktadır.
Unutkanlık hastalığın olmazsa olmaz özelliğidir.Yaşlılıktaki her türlü unutkanlık değerlendirmeyi hak eder ve normal olarak görülmemelidir.Önemli olan selim yaşlılık unutkanlığı ile hastalık belirtisi olan unutkanlıkların birbirinden ayrılmasıdır.
Erken dönem Alzheimer belirtileri sıklıkla gözden kaçar ve yanlış bir şekilde “yaşlılık” ya da yaşlanmanın normal bir parçası gibi adlandırılır. Erken evrede kişi:
-Konuşmayla ilgili zorluk çekebilir
– Özellikte kısa döneme ait hafıza kayıpları sergileyebilir
-Zamanı şaşırabilir
-Tanıdığı yerlerde kaybolabilir
-Karar vermede güçlükler yaşayabilir
-İnisiyatif ve motivasyon eksikliği gösterebilir
-Depresyon ve sinirlilik belirtileri gösterebilir
-Hobi ve aktivitelerine ilgisini kaybedebilir

ALZHEİMER HASTALIĞININ ERKEN DÖNEMDE TANINMASI ÖNEMLİDİR, ÇÜNKÜ HASTALIĞIN BU EVRESİNDE HASTALAR TEDAVİDEN DAHA ÇOK FAYDA GÖREBİLMEKTEDİR.

BAŞ AĞRISI
Baş ağrısı toplumda en sık görülen şikâyetlerin başında gelir. Temel olarak iki tip baş ağrısı vardır.Doğrudan doğruya baş ağrısı tablosuyla ortaya çıkan, başka bir hastalıkla ilişkisi olmayan baş ağrıları ‘PRİMER BAŞ AĞRILARI’dır. Bunlar migren, gerilim tipi ve küme baş ağrılarıdır. Tüm baş ağrılarının %90’ nı bu tiptir. ‘SEKONDER BAŞ AĞRILARI’ ise yüzde 10 oranında görülen, beyin damar hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, beyin tümörleri, göz hastalıkları, sinüzit, menenjit gibi hastalıkların seyri sırasında ortaya çıkan baş ağrılarıdır.

MİGREN
-Genelde ağrı başın tek tarafındadır.
-Ağrı zonklayıcı özellikte, orta veya şiddetlidir
-Bulantı, kusma olur.
-Krizler (atak) halinde gelir.
-Ağrı 4 ila 72 saat sürer.
-Ağrı başlangıcında görme bozuklukları olabilir (auralı tipinde)
-Baş hareketleri ve fiziksel aktiviteyle ağrı artar.
-Işıktan ve sesten rahatsız olma.

Migren tedavi edilebilir bir rahatsızlıktır. Tedavideki hedef, tetik çekici faktörleri azaltmak, sinir sistemindeki hassasiyeti ve ağrı sırasında ortaya çıkan damar ve damar çevresindeki olayları baskılamaktır. Temel tedavi, koruyucu ve atak tedavisi olmak üzere ikiye ayrılır. Eğer hastanın ağrıları ayda bir iki kez görülüyorsa sadece atak sırasında tedavi önerilir. Ayda dört defadan fazla ağrı olması halinde koruyucu tedaviye başlanmalıdır. Ağrı kesicilerin çok miktarda alınması migren ağrısının sıklaşmasına ve tedaviye dirençli hale gelmesine neden olur.

BAŞ AĞRISINDA ALARM BULGULARI
-Ağrı sürekli ve artan şiddette ise
-İlk kez ağrıyla tanışan kişinin yaşı 10’un altında, 50’nin üstündeyse,
-Daha önce mevcut olan ağrının şiddeti, şekli değiştiyse, tedaviye cevap vermiyorsa,
-Baş ağrısı şimdiye kadar hayatında karşılaştığı en şiddetli ağrıysa ve ağrı bir fiziksel aktivite sırasında (ağır bir yük kaldırmak, cinsel ilişki) ortaya çıkmış ve şiddetini arttırmışsa
mutlaka acil olarak doktora başvurmak gerekir.

50 yaş üzerindeki bir hastada yeni ortaya çıkan baş ağrıları varsa mutlaka doktora danışılmalıdır.

PARKİNSON HASTALIĞI
Parkinson hastalığı yavaş ilerleyici bir beyin hastalığıdır. Temel bozukluk, koordineli hareketleri düzenleyen beyin bölümlerinin hasarlanmasıdır. Parkinson hastalığının belirtileri:

* TİTREME (TREMOR)
* KAS SERTLİĞİ (RİJİDİTE)
* HAREKETLERDE YAVAŞLAMA (BRADİKİNEZİ)
* DURUŞ VE DENGE BOZUKLUKLARI
* YÜRÜME BOZUKLUĞU, YÜRÜRKEN KİLİTLENME VE DÜŞMELER

Bir Parkinson hastasında tedavinin hedefi, öncelikle hastalığın seyri boyunca hastanın günlük yaşamında aktif, üretken ve bağımsız olabilmesini sağlamaktır. Parkinson hastalığının uzun süreli, yavaş ilerleyici bir hastalık olması nedeniyle, tedavisinde hastanın ve ailesinin hekimle uzun yıllar iş birliği yapması gereklidir.

MULTİPL SKLEROZ (MS)
MS Beyin ve omuriliğin (merkezi sinir sisteminin)gençler arasında görülen yaygın bir hastalığıdır. Genç erişkinlerde ve kadınlarda daha sık görülür.
MS’ in sebebi bilinmemektedir ve kimin MS’ye yakalanacağını önceden bilmek mümkün değildir.

* MS’in belirtileri çok çeşitlidir.Kişiden kişiye değişir ve aynı kişide zaman zaman değişebilir.
-Göz bozukluğu: Çift görme veya gözün irade dışı hareketi
-Vücudun herhangi bir bölgesinin kısmen veya tamamen felç olması
-Ellerin Titremesi
-Mesane ve kalın barsak kontrolunun kaybı
-Sendelenme veya denge kaybı
-Dilde peltekleşme gibi konuşma bozuklukları
-Aşırı halsizlik veya kendini alışılmamış biçimde yorgun hissetme
-Koordinasyon bozukluğu
-Uyuşma veya karıncalanma hissi
-Ayakların belirgin şekilde sürüklenmesi

Hastanemizin NÖROLOJİ polikliniğinde;
-Beyin MR ’ ı,
-Beyin Tomografisi ,
-EEG ( Elektroensefalografi ) ,
-EMG ( Elektromiyografi )
Tetkiklerinin tümü yapılmaktadır.