Radyoloji

Manyetik Rezonans (MR) Görüntüleme
Hastanemiz yapısındaki büyümeye paralel, yüksek teknolojili yeni cihazlar ilave edilmiştir. Bu cihazlardan bir tanesi 1.5 T General Elektrik Manyetik Rezonans (MR) cihazıdır. Bu cihazın özelliği, açık konfigürasyonda geliştirilmiş olup yüksek manyetik alan gücüne sahip olmasıdır. Magnet uzunluğu 120 santimetre olup, açıklığı 70 santimetredir. Bu özellikler MR çekimi sırasında eş değerlerine göre hastaya büyük bir konfor sağlarken, öteki taraftan yüksek manyetik alan ile görüntü kalitesi artmaktadır. Bu gelişme ile bugüne kadar kullanılan açık MR’ların düşük manyetik alan özelliklerinden doğan düşük görüntü kalitesi dezavantajı ortadan kalkmaktadır. Bu, özellikle klostrofobisi (kapalı yerde kalma korkusu) olan hastalara MR çekimleri sırasında pek çok avantaj getirmektedir.

Tetkiklerin önemli bir bölümü hastanın başı magnet dışında kalacak şekilde yapılmaktadır. Bu cihazda kilo problemi yaşayan ve diğer MR cihazlarında tetkik yapılamayan obez hastalara MR tetkikleri yapılabilmektedir. Obezite ile daha sık görülen lomber disk herniasyonları, diz problemleri ve kardiyovasküler hastalıkların görüntülenmesi bu cihaz ile hasta ve hekim yönünden kolaylaşmaktadır. Bu teknoloji ileri teknik donanımı, masa ve gelişmiş koil (anten) özellikleri ile pek çok tetkikin kısa sürede yapılmasını mümkün kılmaktadır. Bunun ötesinde daha önceki düşük manyetik alan özelliği taşıyan açık MR’lar ile yapılamayan ileri tetkikler denilen MRSpektroskopi, perfüzyon MR, difüzyon MR, tüm vücut MR, kontrastlı MRA gibi tetkikler açık konfigürasyonlu bir cihazda yapılabilmektedir. MRSpektroskopi, perfüzyon, difüzyon gibi ileri tetkikler nörolojik hastalıkların daha ayrıntılı olarak morfoloji, fonksiyon, metabolizmalarının değerlendirilmesini, tedavisinin planlanmasını ve tedavi sonrası takibini kolaylaştırmaktadır. Tüm vücut MR’ı onkoloji hastalarında metastazların değerlendirilmesini mümkün kılmaktadır. Bu, cihazın hareketli masa özelliği ile mümkün olmakta ve tüm vücut damarlarının da görüntülenmesine imkan vermektedir
Hastanemizde hizmet vermekte olan her iki MR cihazı da yüksek manyetik alan özelliğine sahip olup tüm nöroradyoloji, kas – iskelet, abdomen, kardiyovasküler tetkikler yapılabilmektedir. Cihazımızda difüzyon, spektroskopi, perfüzyon, MR anjiografi, endoluminal prostat ve kolon tetkikleri gibi ileri teknik ve bilgi gerektiren MR uygulamaları yapılabilmektedir.

Multidedektör BT
Radyoloji B ölümümüz’deki diğer bir son teknoloji ürünü de 2 dedektörlük General Elektrik Bilgisayarlı Tomografi(BT) cihazıdır. Bu yüksek bilgisayarlı tomografi teknolojisi ile daha kısa sürede daha geniş vücut bölgesi taranmaktadır. Bu cihaz özellikle koroner damarların görüntülenmesinde pek çok avantajı beraberinde getirmektedir. Diğer cihazlardan farklı olarak ilaç (ß-bloker) kullanmadan tüm kalp hızlarında görüntüleme, aritmik hastaların görüntülenmesi, güvenilir plak tanımlanması, stentli hastalarda görüntüleme, kısa nefes tutma süreleri, tetkikin kısa sürede tamamlanması gibi avantajları bulunmaktadır. BT koroner anjiografi klasik kalp anjiyografisine alternatif olarak geliştirilmiş; koroner damarları kısa sürede, komplikasyonsuz, hastanede yatış gerektirmeden görüntüleyen yeni bir teknolojidir. Bu teknoloji ile yalnız kalp damarları değil, aynı zamanda akciğerler ve pulmoner damarlar da değerlendirilebilmektedir.
Her iki BT cihazımız da multidedektör özellikte olup nöroradyoloji, abdomen, toraks, kas -iskelet, koroner BT anjiyografi, BT anjiografi, BT – anjiyografi, sanal kolonoskopi, sanal bronoskopi tetkikleri yapılabilmektedir.

Dijital Mamografi
Meme kanseri; memeyi oluşturan süt bezlerinin ve süt kanallarını döşeyen hücrelerin kontrolsüz olarak çoğalmaları sonucunda gelişir. Günümüzde her sekiz kadından birinde meme kanseri görülmektedir. Ancak son yıllardaki gelişmeler sayesinde meme kanserinde ölüm oranının azaldığı ve beklenen yaşam süresinin arttığı saptanmıştır. Teknolojik gelişmelerle sağlanabilen erken tanı, meme kanserine karşı en önemli mücadele yöntemidir. Erken tanı için temel adımlar düzenli yapılan muayene ve mamografi kontrolüdür.
Mamografi ile memede farklı yoğunluktaki dokuların ayırt edilmesi sayesinde, erken evre meme kanseri bulgularından olan kireçlenme odaklarının veya küçük nodüllerin kolaylıkla görüntülenmesi sağlanır. Özellikle meme dokusu yoğun ve fibrokistik yapıda olan kadınlarda tanı üstünlükleri, daha da önem kazanmaktadır. Dijital mamografi cihazı, memenin sıkıştırılma şiddetini meme dokusuna göre ayarlar ve sıkıştırmayı ideal düzeydeyken otomatik olarak durdurur. Bu da hastanın daha az ağrı duymasını sağlar.

Cihazın, meme kalınlığı ve yoğunluğuna göre uygun dozun ayarlanması ile meme dokusundan aldığı görüntüler dijital ortamda çok yüksek çözünürlüklü büyük monitörlere gönderilmektedir. Böylece dijital görüntüler üzerinde daha detaylı inceleme yapılabilmektedir. Ayrıca dijital mamografide arşivleme yapılabilmekte ve hastanın eski fimleri ile karşılaştırma yapmak mümkün olmaktadır. Dijital mamografinin hasta yönünden getirdiği diğer avantajlar ise, hastaya rahat ve kolay pozisyon verilmesi, çekimlerin ve okumaların çok daha hızla yapılabilmesidir.
Mamografi tetkiki sonrası gereken olgularda, renkli Doppler ultrasonografi cihazı ile meme görüntüleme işlemi tamamlanmaktadır.
Mamografi sonucunda görüntülenebilen kireçlenme odakları; mamografi cihazı eşliğinde özel bir yöntemle (stereotaksi) işaretlenebilmekte ve güvenle tanı konulabilmektedir. Tespit edilen şüpheli lezyonlara, ultrasonografi eşliğinde ince veya kalın iğne ile biyopsi uygulanabilmekte ve alınan örnekler değerlendirilerek kesin tanı konulabilmektedir.
Merkezimizde dijital mamografi ve renkli Doppler ultrasonografi cihazları ile meme kanserinin erken tanısında hastalar en doğru şekilde yönlendirilmektedir.

Dijital Radyografi
Dijital radyografi sistemleri iş akışını hızlandıran, gereksiz film tekrarlarını önleyen, böylece alınan X – ışını dozunu önemli ölçüde azaltan sistemlerdir. Hastadan alınan görüntüler hızlı bir şekilde değerlendirme noktalarına gönderilebilir ve görüntülerin saklanması daha kolay ve etkindir. Dijital radyografide iş akış hızı normal röntgen odalarına göre üç kat artmaktadır. Bu teknik tanıda etkinliği artıran bir yöntemdir.

Ultrasonografi ve Doppler Ultrasonografi
Ultrasonografi (US) tetkiki ile vücudun değişik bölgeleri ses dalgaları kullanılarak görüntülenmektedir. Batın içi organlar, genital organlar, tiroid bezleri, meme dokusu, yumuşak dokular, kalça, gebelik değerlendirmesi US ile yapılabilmektedir. Doppler US ile boyun, kol, bacak atar ve toplar damarları dinamik olarak görüntülenebilir.

Radyoloji Bölümümüzde; ileri teknolojiye sahip radyolojik cihazlarımız ve uzman doktorlarımız ile hizmet vermekteyiz.