Op. Dr. Yasin Mersin

Tecrübe Alanı

 • KATARAK CERRAHİSİ( DİKİŞSİZ KATARAKT AMELİYATI: FAKOEMÜLSİFİKASYON)
 • VİTREORETİNAL CERRAHİ( VİTREKTOMİ, RETİNA DEKOLMAN TEDAVİSİ,)
 • KERATOPLASTİ(KORNEA NAKLİ)
 • REFRAKTİF CERRAHİ(GÖZLÜK ATMA AMELİYATLARI)
 • OKULOPLASTİK CERRAHİ( KAPAK CERRAHİSİ, GÖZ YAŞI KANALI AÇMA AMELİYATI, DSR, PROBİNG
 • GLOKOM CERRAHİSİ( TRABEKULEKTOMİ, YAG LAZER İRİDOTOMİ, İMPLANT CERRAHİSİ)
 • ŞAŞILIK CERRAHİSİ( DOĞUŞTAN VEYA EDİNSEL İÇE VE DIŞA GÖZ KAYMALARINI DÜZELTİCİ CERRAHİ TEDAVİ)
 • ŞEKER HASTALIKLARININ GÖZ TANI VE TEDAVİSİ( ARGON LAZER FOTOKOAGULASYON İNTRAVİTREAL ENJEKSİYON ,VİTREKTOMİ V.D.)
 • SEKONDER LENS İMPLANTASYONLARI( AFAKİDE SKLERAL FİKSASYONLA IOL TAKILMASI)
 • PTERJİUM AMELİYATI( GÖZDE ET YÜRÜMESİ, KUŞ KANADI)
 • ENTROPİYON VE EKTROPİYON CERRAHİSİ
 • ŞALAZYON
 • HAREKETLİ PROTEZ GÖZ TAKILMASI
 • EVİSSERASYON
 • TRAVMATİK GÖZ YARALANMALARININ ACİL TEDAVİ VE REHABİLİTASYONU

Eğitim

 • 1994-2000 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA Tıp Fakültesi (Mezuniyet)
 • 2000-2005 İSTANBUL BEYOĞLU GÖZ HASTANESİ (İHTİSAS)

İş Deneyimi

2005-2008 İSTANBUL BATI BAHAT  HOSPİTAL GÖZ MERKEZİ

2008-2009 BALIKESİR ASKERİ HASTANESİ

2009- 2011 İSTANBUL HOSPITALİST GÖZ KLİNİĞİ

2011- 2017 Halen  Özel  Akademi Hastanesi

Bildiği Yabancı Diller

İngilizce,Arapça,

 

Üyelikler

 • TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ
 • EUROPEAN SOCİETY OF CATARACT AND REFRACTİVE SURGEONS(ESCRS)
 • AMERİCAN ACADEMY OF OPHTHALMOLOGY( AAOD)