Üroloji

ÜROLOJİ KLİNİĞİ
Özel Antakya Akademi Hastanesi Üroloji Bölümü alanında oldukça deneyimli 2 uzman hekimimizle hizmet veren bir bölümdür.Acil Servis,poliklinik ve yatan hasta olarakher alanda hizmet verenbölümün çeşitli spesifik merkezler aracılığıyla belirli hastalık gruplarına yönelik tanı ve tedavi programları mevcuttur.Her türlü ürolojik operasyonun başarıyla yapılabildiği bölümde bazı operasyonlar ise poliklinik koşullarında yapılabilmektedir.

ÜROLOJİ KLİNİĞİNDE VERİLEN HİZMETLER
– Cinsel sağlık programı
– Prostat hastalıkları
– Böbrek ve idrar yolları hastalıkları
– Mesane (idrar torbası) hastalıkları
– Kısırlık (infertilite) hastalıkları
– İmpotans (iktidarsızlık) ve erken boşalma hastalığı
– Yumurtalık ve testis hastalıkları
– Çocuklarda ürolojik hastalıklar
– Böbrek ve idrar yolunun iyi huylu ve kötü huylu tümörlerin açık ve kapalı ameliyatları
– Böbrek ve idrar yolları taşlarına yönelik kapalı yöntem Lazer ameliyatları

CİNSEL SAĞLIK PROGRAMI
Bu merkez 14 yaş ve üzeri tüm erkek ve kadınlara cinsel sağlık ile ilgili her konuda hizmet vermek amacı ile oluşturulan bir merkezdir.Üroloji, Kadın hastalıkları, Nöroloji ve Psikiyatri bölümlerinin ortak çalıştığı bu merkezde, cinsel işlev bozuklukları konusunda multidisipliner bir yaklaşımla kişiye özel yaklaşım sunulmaktadır. Ayrıca cinsel eğitim evlilik öncesi cinsel danışmanlık, ergenlik dönemi cinsel eğitimi, aile terapisi ve evlilik terapisi hizmetleri verilmektedir.

İMPOTANS (İKTİDARSIZLIK) ve ERKEN BOŞALMA
PROBLEMLERİ
Erkeklerde cinsel organın sertleşme yetersizliği ve ilişkide erken boşalma sık görülen hastalıklardandır. Bunun sebebi geçirilmiş iltihabi hastalıklar, ameliyatlar, psikolojik sorunlar, şeker hastalığı, hipertansiyon ve kalp hastalıkları ile kullanılan bazı ilaçlar olabilir. Kliniğimizde iktidarsızlık ve erken boşalma hastalıklarının teşhisi, psikoterapi ve ilaç tedavileri,aynı zamanda mutluluk çubuğu takılması ameliyatları yapılmaktadır.

PROSTAT HASTALIKLARI
Prostat erkeklerde idrar torbasının ön tarafında bulunan idrar kanalını çepeçevre saran 20 gr. ağırlığında meni salgılamasına yardımcı olan bir organdır. 40 yaşından sonra erkeklerin, yılda bir kez prostat kontrollerini yaptırmaları ortaya çıkabilecek prostat rahatsızlıklarının erkenden teşhis edilmesi açısından önemlidir. Böylelikle gelişebilecek bir prostat kanserinin erken teşhis ve tedavisi de mümkün olabilmektedir. Kliniğimizde prostat ile ilgili bütün hastalıkların tetkik, teşhis ve tedavileri yapılmaktadır. Açık ve kapalı prostat ameliyatları,prostat iltihapları, akut ve kronik prostatitler,prostat kanseri teşhis ve tedavileri, PSA ölçümleri, Bilgisayarlı işeme testleri yapılmaktadır.

BÖBREK VE TAŞ HASTALIKLARI
Kliniğimizde böbrek ve idrar yolu hastalıklarının teşhis ve tedaviler başarıyla yapılmaktadır. Böbreklerde oluşabilecek taşların teşhisi böbrek ve idrar kanalı taşlarının açık ve kapalı ameliyatları yapılmaktadır. Kapalı taş ameliyatlarında kullanılan ve kısaca RIRS (Böbrek içi Lazer taş cerrahisi) denen yöntem Antakya’da ilk ve tek olarak hastanemizde uygulanmaktadır. Ayrıca metabolik incelemeyle vücutta taş oluşma sebepleri araştırılarak, tekrar taş oluşturulması engellenmektedir. Kliniğimizde böbrek ve idrar kanalına ait kistler,tümörler,erken teşhis ve tedavileri açık ve kapalı ameliyatlar yapılmaktadır.

MESANE (İDRAR TORBASI) HASTALIKLARI
Kadın ve erkeklerde meydan gelen idrar torbası hastalıkları,akut ve kronik sistitlerin teşhis ve tedavileri, idrar torbası kanserlerinin açık ve kapalı ameliyatları kliniğimizde başarılı bir şekilde yapılmaktadır.Ayrıca idrar torbası sarkması ve idrar kaçırma hastalarının teşhisine yönelik tetkikler ve tedavilerine yönelik açık ve kapalı ameliyatlar yapılmaktadır.

KISIRLIK (İNFERTİLİTE)
Yeni evli çiftlerin yüzde onbeşinde kısırlık problemleri yaşanmaktadır. Bu sorunun erkektenmi, kadındanmı kaynaklı olduğunu iyi analiz edip tedavi etmek önemlidir. Erkeklerden kaynaklanan kısırlığın en sık nedeni varikosel dediğimiz yumurtalık varisidir.Bunun dışında meni kanlında tıkanıklık,meni kanallarının iltihabı hastalıkları,yumurtalık yetmezlikleri hormonal bozukluklar,erkek kısırlığına neden olabilir.Kliniğimizde erkek ve kadın kısırlığına ait hastalıkların teşhisi ve tedavileri mikrocerrahi yöntemi ile yapılmaktadır.

ÇOCUKLARDA ÜROLOJİK HASTALIKLAR
Çocuklarda en sık görülen ürolojik hastalıklar, sünnet cildi hastalıkları,yumurtalıkların inmemesi,fıtık,idrarın geriye böbreklere doğru kaçması ve peniste işeme deliğinin yerinde olmaması,gece ve gündüz idrar kaçırmaları,tekrarlayan idrar yolu iltihapları,böbrek ve idrar yolu taşlarıdır.Kliniğimizde, bu hastalıkların tetkik ve tedavileri, açık ve kapalı ameliyatları başarı ile yapılmaktadır.

RIRS (Böbrek içi Lazer taş cerrahisi)
RIRS yada Lazerle böbrek taşı ameliyatı olarak da isimlendirilen endoskopik böbrek taşı ameliyatı hastanemizde uygulamaya başlanmıştır.

Bu ameliyat yöntemi; fleksible üreteroskopi denilen ucu kumanda edilebilen endoskopik bir alet ile idrar kanalından böbreğin içine girilerek böbrek içindeki taşların lazerle parçalanması ve dökülebilecek küçük parçalara ayrılması işlemidir.

Bu yöntemin açık böbrek taşı ameliyatı ve perkütan nefrolitotripsi dediğimiz bel boşluğundan delik açılarak böbreğin içine girilerek yapılan diğer ameliyatlara göre birçok üstünlükleri vardır.

Bunları sıralayacak olursak;

– Genel anestezi gerektirmez hasta aynı gün taburcu olabilir. Genel anestezi alamayacak kalp ve akciğer hastalarında, hamilelerde, spinal anestezi ile yada lokal anestezi ile uygulanabilir.

– Doğal idrar kanalından girilerek yapılan bu ameliyatta hiç bir yara izi olmaz.

-Hayatı tehdit edebilecek bir kanama riski yoktur.

-Doğumsal anomalili böbreklerde (atnalı veya pelvik böbreklerde) taş tedavisinde en etkin ve kolay yöntemdir.

-Tek böbrekli hastalarda en etkin ve güvenli tedavi yöntemidir.

– Aynı seansta iki böbreğe uygulanabilen bir yöntemdir

– Çocuklarda 2 yaş üstünde rahatlıkla uygulanabilir.

– Hasta ameliyattan birkaç saat sonra taburcu olabilir.

Tüm bu üstünlüklerinden dolayı günümüzde endoskopik yöntemle lazer kullanılarak böbrek taşı tedavisi en seçkin yöntemdir. Ülkemizde birkaç merkezle birlikte bu yöntemi uygulayan bir hastane olduğumuz için hastalarımız ve bölgemiz adına gurur duymaktayız.